Rozwój Psychoseksualny Dziecka W Wieku Przedszkolnym

 

Nasze warsztaty mają ma na celu dostarczyć informacje na temat rozwoju psychoseksualnego dziewczynki i chłopca w wieku 3-6 lat. Zaprezentujemy w jaki sposób wpływy wychowawcze oraz określone relacje dziecka z rodzicami wpływają na jego sferę funkcjonowania seksualnego w dorosłym życiu.
Korzyści dla uczestnika :

 

1.Umiejętność formowania kobiecości - męskości u dzieci poprzez dostarczanie pozytywnych wzorców do naśladowania.  

2.Umiejętność odpowiadania na trudne pytania swoich podopiecznych, (dotyczące seksualności człowieka) (przykłady).

 

3.Dostrzeganie granicy między normą a patologią w zakresie zachowań seksualnych dziecka (przykłady).

 

4.Zapoznanie się z praktycznymi i bezpiecznymi sposobami edukowania przedszkolaka w zakresie seksualności człowieka (dostosowanymi do wieku).

 

5.Praktyczne sposoby postępowania w odpowiedzi na przejawy seksualności dziecka.

Rozwój Psychoseksualny Dziecka W Wieku Przedszkolnym